- vừa được xem lúc

Server Side Rendering

Server Side Rendering là gì?

Server-side rendering là phương pháp phổ biến nhất để hiển thị thông tin lên màn hình cho người dùng mà phần lớn logic sẽ được xử lý ở server. Nó hoạt động bằng cách chuyển đổi dữ liệu, thông tin trên máy chủ thành các tệp HTML cho trình duyệt có thể hiểu và sử dụng được.

Cơ chế hoạt động:

  • Khi người dùng vào một trang web, trình duyệt sẽ gửi GET request tới web server
  • Web server sẽ nhận request, đọc dữ liệu từ database.
  • Web server sẽ render HTML, trả về cho browser để hiển thị cho người dùng

2996ce77-7caf-469e-9dc0-3aba32d2df71

Bài viết liên quan Server Side Rendering

- vừa được xem lúc

Sử dụng Swagger để xây dựng API documentation

Giới thiệu về Swagger. RESTful API là một tiêu chuẩn dùng trong việc thiết kế API cho các ứng dụng web (thiết kế Web services) để tiện cho việc quản lý các resource.

0 0 432

- vừa được xem lúc

Tìm hiểu về NextJS và viết server-side ứng dụng React một cách dễ dàng

1.Giới thiệu:.

0 0 180

- vừa được xem lúc

Khái niệm cơ bản về NuxtJs

1. NuxtJs là gì . Cho phép tạo Universal Vue Apps. .

0 0 85

- vừa được xem lúc

Tại sao Nuxt.js là framework hoàn hảo để xây dựng static websites?

Why Nuxt . . Nếu bạn chưa biết Nuxt.js là gì bạn có thể đọc ở đây https://en.

0 0 40

- vừa được xem lúc

Combining client side and server side rendering on same page using next.js

We can easily create Client rendered pages (CSR) and Static generated pages (SG) using Next.js.

0 0 36

- vừa được xem lúc

Ssr react app với express.js và next.js (phần 2)

Tiếp tục với post Ssr react app với express.js và next.js đã viết ở post https://viblo.asia/p/ssr-react-app-voi-expressjs-va-nextjs-bWrZnyqYKxw.

0 0 34

- vừa được xem lúc

Học React Router cho bớt ngu nger

1. Giới thiệu. Ngày nay việc sử dụng SPA (Single Page Application) đã khá phổ biến so hơn trước. So với các ứng dụng SSR(Server-Side Rendering) thì một trong những ưu điểm vượt trội hơn của SPA chính là khi chúng ta làm việc với routing.

0 0 31

- vừa được xem lúc

Bài 1 : Giới thiệu về Nuxt Js

Lời mở đầu. Series Nuxt Js này mình tạo ra để tổng hợp các bài viết về Nuxt js mà mình đã tìm hiểu qua và thấy hay, và những gì mà mình tìm hiểu được.

0 0 29

- vừa được xem lúc

Todo App đơn giản với NuxtJS và Vuex

Giới thiệu. Trong bài viết này mình và các bạn sẽ thực hành tạo một ứng dụng Todo List đơn giản với NuxtJS và Vuex.

0 0 28

- vừa được xem lúc

Top 5 thu viện PDF cho react

Ngày nay, có rát nhiều ứng dụng web cung cấp các tùy chọn xem PDF có sẵn cho người dùng của họ. Tuy nhiên, việc chọn một thư viện cho việc đps không phải là dễ dàng vì chúng ta sẽ cần nhiều hơn là chỉ

0 0 27

- vừa được xem lúc

Giới thiệu MERN Stack

MERN Stack là gì. MERN stack là nguyên bộ combo open source các công nghệ đều liên quan đến Javascript là cũng hot nhất hiện nay: MongoDB, ExpressJS, React/React Native, NodeJS.

0 0 26

- vừa được xem lúc

NuxtJS - Framework không thể không biết với lập trình viên Vue.js

Xin chào mọi người. Ngoài việc thân thiện với người sử dụng, giúp người dụng thao tác dễ dàng hơn hay mang lại trải nghiệm tốt nhất, tốc độ tải nhanh cho trang, thì chắc hẳn việc quảng bá trang Web củ

0 0 26