- vừa được xem lúc

Sprint Review

Sprint Review là gì?

Sprint Review là sự kiện diễn ra vào cuối Sprint, trước Sprint Retrospective. Có Time-box là 4 tiếng cho Sprint có độ dài một tháng, và có thể ít hơn nếu Sprint ngắn hơn.
 

Sprint Review là cơ hội để Scrum Team cùng với các bên liên quan thảo luận về Done Increment và cập nhật những thông tin cần thiết cho sản phẩm đó.

Sprint Review không phải là một buổi Demo, mà là một buổi thảo luận giữa các bên (Product backlog hiện tại, Thị trường thay đổi, xem xét Product Increment), để có được bước tiếp theo của sản phẩm. Qua đó Product Backlog sẽ được cập nhật.

Sprint Review là cơ hội tuyệt vời để minh bạch về sản phẩm cũng như Product Backlog giữa Scrum Team và các bên liên quan.

Bài viết liên quan Sprint Review

- vừa được xem lúc

Agile Scrum là gì? Và nó mang lại lợi ích như thế nào với dự án phần mềm? (P1)

A. AGILE LÀ GÌ. . .

0 0 34

- vừa được xem lúc

Có phải sản phẩm chỉ release vào cuối Sprint ở trong Scrum

Tổng quan. Như chúng ta đã biết, Scrum là một framework đơn giản nhưng đủ để phân phối một sản phẩm phức tạp.

0 0 7

- vừa được xem lúc

Scrum Testing Methodology

Scrum in Software Testing. Scrum in Software Testing là một phương pháp để xây dựng các ứng dụng phần mềm phức tạp.

0 0 6

- vừa được xem lúc

Loạt bài về Scrum kì 2

Trong kì 1 chúng ta đã nói về các khái niệm cơ bản của Scrum. Còn trong kì 2 này, chúng ta sẽ nói về các nhân sự cấu thành nên 1 Scrum team.

0 0 4

- vừa được xem lúc

Tổng quan về Agile - Scrum

Agile là gì? Scrum là gì? Agile và Scrum có liên quan gì đến nhau mà tại sao ai cũng nhắc hai cái tên này với nhau? Tất cả mọi thắc mắc về Agile và Scrum mọi người sẽ được giải đáp trong bài viết này.

0 0 3

- vừa được xem lúc

Scrum là gì? Lý do gì giúp mô hình Scrum được dùng phổ biến?

Hẳn là khi bất kỳ ai trong chúng ta dấn thân vào thế giới phần mềm đều sẽ tìm hiểu qua về quy trình phần mềm hay các mô hình phát triển phần mềm. Và đâu đó các bạn đã nghe qua các thuật ngữ như là Agl

0 0 2

- vừa được xem lúc

Quản lý rủi ro trong Scrum

Tôi thường được nghe mọi người nói rằng Scrum không quan tâm đến việc quản lý rủi ro. Không có risk log, không có nội dung nào liên quan đến rủi ro trong các buổi Sprint Review hoặc Retrospective.

0 0 2

- vừa được xem lúc

Tìm hiểu về SDLC – Software Development Life Cycle

Một trong những kiến thức cần thiết của một kỹ sư kiểm thử phần mềm chuyên nghiệp đó là hiểu biết và nắm rõ SDLC (Software Development Life-cycle/chu kỳ phát triển phần mềm), bởi vì kiểm thử phần mềm

0 0 1

Scrum là gì?

Làm trong ngành phát triển phần mềm, nói đến Scrum chắc hẳn phần lớn ai cũng một hình dung nhất định về Scrum. Tuy nhiên, mỗi người có thể có một góc nhìn, một cách hiểu khác nhau.

0 0 0