- vừa được xem lúc

Những phần mềm có dung lượng nhỏ mà đầy tiện ích dành cho QA (phần 2)

0 0 59

Người đăng: Nguyen Thi Van B

Theo Viblo Asia

D. Phần mềm kết nối database

1. MySQL workbench – Công cụ phát triển SQL

Giới thiệu: MySQL workbench là một phần mềm giúp cho người lập trình có thể giao tiếp với hệ cơ sở dữ liệu MySQL thay vì phải sử dụng các lệnh Command-line phức tạp và mất thời gian. MySQL Workbench có nhiều phiên bản cho các hệ điều hành khác nhau: Windows, Linux, Mac OS X, Unix, FreeBSD, NetBSD, Novell NetWare, SGI Irix, Solaris, SunOS,…
Một Số Tính Năng Chính Của MySQL Workbench

 • Công cụ dựng hình và thiết kế
  + Mô hình (modeling), yếu tố cốt lõi của hầu hết các cơ sở dữ liệu có hiệu suất cao. MySQL Workbench giúp tạo ra các thiết kế mô hình database một cách trực quan và rất đơn giản khi dịch sang cơ sở dữ liệu MySQL.
  + MySQL workbench hỗ trợ việc tạo nhiều mô hình trong cùng một môi trường. Hỗ trợ người dùng tạo nhiều modeling trong cùng một môi trường cũng như là hỗ trợ các đối tượng khác như trình xem, bảng biểu, trình kích hoạt, phương pháp lưu trữ, … để tạo nên một cơ sở dữ liệu.
  + Cho phép chỉnh sửa các modeling đồ họa của bạn bằng cách dùng Table Editor, một công cụ thường sử dụng để sửa các Index, Column, Privileges, Routines and Views,…
 • Công cụ phát triển SQL.
  + Tích hợp sẵn trình soạn thảo trực quan SQL.
  + Các cú pháp đánh dấu bằng màu cho phép các nhà phát triển dễ dàng viết và debug các câu lệnh SQL.
  + Có thể chạy nhiều truy vấn và sau đó kết quả sẽ được tự động hiển thị trong các tab khác nhau. Ngoài ra truy vấn được lưu lại trong lịch sử truy vấn để tiện cho quá trình truy xuất và chạy về sau.
 • Công cụ quản trị
  + Quản trị người dùng: Cho phép quản trị viên cơ sở dữ liệu dễ dàng thêm mới và xóa người dùng hiện tại khi cần: cấp, hủy phân quyền cũng như xem thông tin người dùng.
  + Cấu hình server: hỗ trợ cấu hình máy chủ nâng cao và cho phép tinh chỉnh để tối ưu hiệu suất.
  + Sao lưu và phục hồi dữ liệu: công cụ trực quan sử dụng cho xuất/ nhập các dump file trong MySQL. Dumb file trong MySQL chứa các SQL script để tạo cơ sở dữ liệu, bảng biểu, trình xem, các phương pháp lưu trữ và chèn dữ liệu.
  + Nhật ký server: công cụ trực quan cho phép xem nhật ký MySQL server. Nhật ký sẽ bao gồm danh sách lỗi, bản ghi nhị phân và bản ghi InnoDB. Lợi ích của các nhật ký này là giúp đưa ra các chẩn đoán cho server.
 • Di chuyển Cơ sở dữ liệu
  + Cho phép dịch chuyển cơ sở dữ liệu từ Microsoft SQL Server, Microsoft Access, PostgreSQL, Sybase ASE, Sybase SQL ở mọi nơi.
  + Cho phép dịch chuyển được cấu hình, chỉnh sửa, sao chép cũng như thực hiện và lên lịch với các dự án.
  Dung lượng: 13,5 MB
  Link Download: https://mysql-workbench.softonic.vn/
  Hướng dẫn sử dụng: https://www.codelean.vn/2019/12/huong-dan-su-dung-mysql-workbench-gioi.html

2. SQL Developer

Giới thiệu: SQL Developer là một môi trường phát triển tích hợp để làm việc với SQL trong cơ sở dữ liệu Oracle.
SQL Developer cung cấp khả năng kết nối an toàn với nhiều công nghệ cơ sở dữ liệu. Nó cung cấp sự linh hoạt và các thay đổi tuyệt vời của các công cụ để tận dụng cho nhiều mục đích khác nhau. Hơn nữa, nó giúp đơn giản hóa việc quản lý và phát triển cơ sở dữ liệu Oracle trên cloud hoặc cách triển khai truyền thống.
Một Số Tính Năng Chính

 • Tích hợp chặt chẽ: Cung cấp các tích hợp chặt chẽ với các tùy chọn cơ sở dữ liệu và sản phẩm khác.
 • Khả năng tái sử dụng: Nó cho phép người dùng sử dụng lại các truy vấn để tạo các định dạng báo cáo với bố cục khác và cho output ở dạng PDF hoặc HTML.
 • Giàu các tính năng: Cung cấp các kết nối miễn phí đến tính năng khác của công ty và các cơ sở dữ liệu tương tự khác. Một số tính năng đáng chú ý như bảng tính SQL, tiện ích cơ sở dữ liệu, phát triển và quản lý các đối tượng, bảng điều khiển DBA, mô hình hóa,…
 • Hiệu quả: Mất ít thời gian hơn khi thực hiện nhiều truy vấn. Cho phép người dùng tạo các truy vấn dưới các định dạng như XML, HTML, PDF, Excel.
  Dung lượng: 500 MB
  Link Download: https://drive.google.com/file/d/130BELRMMbzJNI2uLM5Vp0EPDCJT5xTM7/view
  Hướng dẫn sử dụng:
  Cài đặt: https://www.sql.edu.vn/oracle-database/oracle-database-sql-developer/
  Sử dụng: http://duydx.blogspot.com/2015/07/bai-02-su-dung-cong-cu-oracle-sql.html

3. JetBrains DataGrip

Giới thiệu: JetBrains DataGrip là một phần mềm cơ sở dữ liệu môi trường phát triển tích hợp (IDE) được thiết kế để đáp ứng các nhu cầu cụ thể của các nhà phát triển SQL và DBA chuyên nghiệp.
JetBrains DataGrip rất linh hoạt để quản lý và làm việc với các cơ sở dữ liệu quan hệ nổi tiếng thế giới như Oracle, DB2, Squel Servo, MySQL, PostgreS, SquidoLight, v.v.
Một Số Tính Năng Chính

 • Trình chỉnh sửa dữ liệu cho phép bạn thêm, xóa, chỉnh sửa và sao chép các hàng dữ liệu
 • Điều hướng nhanh đưa bạn đến một đối tượng độc lập cho dù nó vừa được tạo
 • Bao gồm trình chỉnh sửa mã giúp bạn làm việc hiệu quả hơn và nhanh chóng hơn
 • Cung cấp hoàn thành mã nhận biết lược đồ, theo ngữ cảnh, giúp bạn viết mã nhanh hơn
 • Giúp bạn tạo mã để thay đổi các đối tượng như bảng, cột, v.v., dựa trên UI
 • Phát hiện các lỗi có thể xảy ra trong mã SQL và gợi ý các tùy chọn tốt nhất
 • Giải quyết chính xác tất cả các tham chiếu trong tệp SQL của bạn
 • Bảng điều khiển truy vấn thông minh để chạy các truy vấn nhanh chóng
 • Giao diện người dùng chuyên dụng để nhập tệp CSV và TSV vào cơ sở dữ liệu
 • Xuất theo nhiều định dạng văn bản bao gồm CSV, JSON, XML và HTML
 • Hỗ trợ chạy các truy vấn SQL được tham số hóa một cách tốt nhất
 • Cung cấp giao diện hợp nhất với Subversion, Git và GitHub, CVS…
  Dung lượng: 213,33MB
  Link Download: https://mshare.xyz/file/VFrM4d
  Hướng dẫn sử dụng:

4. DBeaver

Giới thiệu: DBeaver là một công cụ cơ sở dữ liệu nguồn mở cho các nhà phát triển và quản trị viên cơ sở dữ liệu. Công cụ này hỗ trợ các cơ sở dữ liệu tuân thủ JDBC như MySQL, Oracle, IBM DB2, SQL Server, Firebird, SQLite và Sybase.
Một Số Tính Năng Chính

 • Hỗ trợ hầu hết loại rdbms (cơ sở dữ liệu quan hệ) và nosql (không quan hệ) như Oracle, MySQL, IBM DB2, SQL Server, PostgreSQL, MongoDB, Java DB, … nhưng dung lượng phần mềm chỉ chiếm khoảng 30mb
 • Tô màu cú pháp cho câu lệnh SQL, tự động đổi màu tùy theo cơ sở dữ liệu đang làm việc
 • Hỗ trợ tự động hoàn thành câu lệnh SQL khi soạn thảo
 • Tập trung vào việc quản lí bộ nhớ, rất ít tốn RAM

Dung lượng: 88,1 MB
Link Download: https://dbeaver.io/download/
Hướng dẫn sử dụng: https://data-fun.com/cai-dat-mysql/#Huong_dan_cai_dat_DBeaverva_ket_noi_voi_MySQL

Bình luận