Tổng hợp kiến thức cho lập trình viênKiến thức lập trình

Từ khóa được quan tâm

Tag về lập trình phỗ biến

Top 5 Adventurous Activities to Experience in Spain

If you want to explore the best adventurous things to do in Spain, it is the perfect blog for you. Furthermore, Spain holds the most wide range of landscapes in Europe.

0 0 0

Customizing Your White Label Crypto Payment Gateway for Different Industries

Cryptocurrency payment gateways have emerged as essential tools for businesses looking to embrace the future of transactions. A white label crypto payment gateway offers a unique opportunity for compa

0 0 0

Luyện tập CSS Selector với game CSS Diner

Website: www.zendvn.com. Học lập trình offline ở Hồ Chí Minh: https://zendvn.

0 0 0

The Comprehensive Guide to Building a GraphQL Server with Laravel

APIs are the backbone of communication between frontend applications and backend services. Traditional REST APIs, while well-established, can become cumbersome when dealing with complex data fetching

0 0 0

WordPress vs. Shopify vs. Wix vs. Magento: Which is Best for an Online Store?

In today's digital age, setting up an online store is more accessible than ever, but choosing the right platform for your business can be daunting. With many options available, each offering unique fe

0 0 0

10 Essential Factors to Consider When Developing a Mobile eWallet App

In the fast-evolving landscape of digital finance, developing a mobile eWallet app can be a game-changing initiative for businesses looking to enhance customer engagement and streamline financial tran

0 0 0

- vừa được xem lúc

Typescript có tốt như lời đồn???

TypeScript là một ngôn ngữ lập trình mã nguồn mở, được công bố lần đầu tiên vào tháng 10 năm 2012 (ở phiên bản 0.8), sau hai năm phát triển nội bộ tại Microsoft.

0 0 26

- vừa được xem lúc

Local Storage với JavaScript

Local Storage là gì. Hay dữ liệu được lưu trữ trong trình duyệt sẽ tồn tại ngay cả sau khi cửa sổ trình duyệt đã bị đóng, Dữ liệu chỉ mất khi bạn sử dụng chức năng clear history của trình duyệt, hoặc

0 0 25

- vừa được xem lúc

Cách sử dụng Git Reset to HEAD

Khi làm việc trong một dự án có nhiều thành viên,việc các thành viên trong nhóm có thể tạo branchs,thêm, sửa và xóa files trong dự án. Sau đó thực hiện commits lên git khi hoàn thành code.

0 0 34

- vừa được xem lúc

[Deep Learning] - Thuật toán Faster-RCNN với bài toán phát hiện đường lưỡi bò - Faster-RCNN object detection algorithm for Nine-dash-line detection!

Các phần nội dung chính sẽ được đề cập trong bài blog lần này. . Object Detection task. Giới thiệu về Zalo AI Hackathon.

0 0 379

- vừa được xem lúc

Tìm hiểu redux-toolkit phần 3

TL;DR. Dưới đây là đường dẫn hai phần trước của mình. Link phần 2: https://viblo.asia/p/tim-hieu-redux-toolkit-phan-2-QpmlejPD5rd.

0 0 350

- vừa được xem lúc

[K8S] Phần 17 - Xây dựng luồng CICD với Gitlab và Jenkins

Giới thiệu. Hello mọi người.

0 0 33

- vừa được xem lúc

Kỹ thuật Phân tích giá trị biên và Phân vùng tương đương

Trên thực tế, do thời gian và ngân sách nên chúng ta không thể kiểm thử cạn kiệt cho từng tập dữ liệu, đặc biệt là khi có một nhóm các điều kiện kết hợp với nhau. Phân vùng tương đương (Equivalence Pa

0 0 15.5k

- vừa được xem lúc

Đếm số chữ số 0 liên tiếp tận cùng của n!

Đây là một bài tập khá cơ bản về tư duy lập trình. Có nhiều cách để giải nó tuy nhiên ở đây tôi chỉ đề cập đến phương pháp tối ưu nhất.

0 0 14.1k

- vừa được xem lúc

Lifecycle Hooks trong Angular

Angular cung cấp các móc vòng đời (lifecycle hooks), chúng cho phép chèn thêm những tác vụ cần thiết trong những khoảnh khắc quan trọng trong quá trình khởi tạo cho đến khi phá hủy các component. Mỗi

0 0 10.7k

- vừa được xem lúc

ReactJS - Tìm hiểu về Component Life Cycle

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về vòng đời của một component và các methods để quản lý vòng đời này. componentWillMount đây là method sẽ được thực thi trước khi 1 component được render trên cả ser

0 0 10k

- vừa được xem lúc

Fix lỗi nhảy chữ khi nhắn tin Facebook, Messenger trên Linux (ubuntu)

Giới thiệu. Chắc hẳn mấy hôm nay mọi người thường đau đầu vì lúc nhắn tin trên facebook thường bị nhảy ký tự cuối câu lên đầu lúc xóa hoặc enter, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khắc phục vấn đề này nhé

0 0 8.2k