Bài viết mới

Tìm kiếm bài viết trong Bài viết mới

V model trong kiểm thử phần mềm là gì? Tìm hiểu với ví dụ SDLC& STLC.

Trước hết để tìm hiểu V model, chúng ta cần biết:. SDLC là gì.

0 0 0

[Docker] Golang Create and Build Image đơn giản.

Giới Thiệu. Trong một vài năm gần đây thì ngôn ngữ lập trình Golang cực kì hot, vì hot nến thị trường công việc cũng như tuyển dụng vô cùng đa dạng.

0 0 0

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình bWAPP để thực hành pentest

Chào các bạn,. Đây là bài chia sẻ thứ 2 của mình trong chuỗi bài viết nhằm hưởng ứng sự kiện MayFest 2022 của Viblo.

0 0 0

Sử dụng Interface trong TypeScript

Giới thiệu interfaces trong TypeScript. Interfaces trong TypeScript định nghĩa một tiêu chuẩn trong code của bạn.

0 0 0

Sử dụng default parameters trong TypeScript

Giới thiệu về default parameters. JavaScript hỗ trợ các default parameters kể từ ES2015 (hoặc ES6) với cú pháp sau:.

0 0 0

Sử dụng Rest Parameters trong TypeScript

Một rest parameter(các tham số còn lại) cho phép một hàm chấp nhận không hoặc nhiều đối số của kiểu được chỉ định. Trong TypeScript các rest parameter tuân theo các quy tắc sau:.

0 0 0

Sử dụng Functions trong TypeScript

Giống như JavaScript, bạn sử dụng từ khóa function để khai báo một function trong TypeScript:. function name(parameter: type, parameter:type,.

0 0 0

Sử dụng Function Overloadings trong TypeScript

Ví dụ chúng ta có 2 hàm sau:. function addNumbers(a: number, b: number): number {. return a + b;. }.

0 0 0

Từ vựng chuyên ngành cho lập trình viên, sinh viên IT - Phần 1

Tham khảo khóa học đầy đủ tại . ----------------------------------------. . Website: www.

0 0 0

Tìm Hiểu Và Sử Dụng Thư Viện Axios Trong Dự Án ReactJS

Link Github: https://github.com/sondnpt00343/tiktok-ui. Các bạn thả Stars giúp mình nha, repo nhiều Stars thì sau này anh em nào cần search nó dễ đề xuất hơn . ---.

0 0 0

- vừa được xem lúc

Build Layouts with CSS Grid #5 - Masonry Style Layout (part 2)

⭐⭐ Get the full course now (without ads) on the Net Ninja Pro site:. https://netninja.dev/p/build-layouts-with-css-grid. .

0 0 1

- vừa được xem lúc

97 lời khuyên dành cho lập trình viên – Phần 2

Điều 6 – Before You Refactor – Trước khi bạn refactor. Hiển nhiên code của chúng ta luôn luôn có những thứ có thể “refactor” cho đẹp hơn, tốt hơn… Tuy nhiên trước khi làm điều ấy, hãy cân nhắc cẩn thậ

0 0 1

- vừa được xem lúc

Sử dụng Type Assertions trong TypeScript

Type Assertions trong TypeScript. Khi sử dụng Type Assertions, trình biên dịch sẽ coi một giá trị là một kiểu được chỉ định cụ thể.

0 0 1

- vừa được xem lúc

Validation với Yup trong React

Ở bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu tại sao nên sử dụng Yup trong React, nó chính xác là gì và cách ứng dụng tối đa Yup trong code cùng ví dụ. Yup là một Javascript object schema validator.

0 0 1

Một chút về Cypress

Cypress là gì. Cài đặt Cypress. . Cần phải cài đặt npm trên máy tính của bạn để có thể cài đặt Cypress.

0 0 0

- vừa được xem lúc

Hello world với React Native

Native là một từ quen thuộc đối với giới lập trình viên. Đặc biệt là Mobile.

0 0 1

- vừa được xem lúc

Lập trình REST API TODO List với Golang - Từ UI tới triển khai

Trong bài viết này mình sẽ từng bước hướng dẫn các bạn lập trình REST API với ngôn ngữ Go (Golang) và MySQL. Để ví dụ thêm phần trực quan, mình sẽ sử dụng một UI rất đơn giản về TODO List:.

0 0 1

- vừa được xem lúc

Lập trình backend là gì? Tự học lập trình REST API với Golang

Nếu các bạn đã học qua lập trình frontend (web/app) và nay muốn học thêm backend để trở thành fullstack developer hoặc muốn bắt đầu sự nghiệp lập trình với backend thì mình hy vọng seri này sẽ giúp cá

0 0 1

- vừa được xem lúc

Hướng dẫn setup môi trường lập trình Golang với Visual Studio Code

Nếu các bạn là người mới, chỉ tò mò về Golang và muốn thử nghiệm một vài dòng lệnh cơ bản thì Golang đã có sẵn một công cụ online tại đây. 1.

0 0 1