Tag Android Quality

Tìm kiếm bài viết trong Tag Android Quality

- vừa được xem lúc

Android Security - Thực Hiện Đơn Giản Việc Bảo Mật Ứng Dụng

. Chúng ta vẫn được biết tới một ứng dụng chất lượng tốt cái đầu tiên là về cảm quan từ phía người dùng đấy là UI giao diện, nhưng để sử dụng lâu dài người ta quan tâm nhất vấn đề bảo mật thông tin có tốt hay không. Chính những thiệt hại về thông tin cá nhân khách hàng bị lộ ra ngoài lại là thiệt hạ

0 0 23