Tag Android View Animations

Tìm kiếm bài viết trong Tag Android View Animations

- vừa được xem lúc

Drag và drop view trong Android

I. Mở đầu. . Khi đề cập đến drap&drop thường thì chúng ta sẽ liên tưởng tới những dòng code tính toán tọa độ các điển chạm, các sự kiện kéo thả, tốc độ di chuyển của các đối tượng và nhiều thứ liên quan.

0 0 19