Tag apple signup

Tìm kiếm bài viết trong Tag apple signup

- vừa được xem lúc

Đăng nhập bằng Apple dùng IOS app và Ruby API

Để có thể đăng nhập bằng apple sẽ có 2 bước. Thứ nhất là bên mobile sẽ tương tác với apple để lấy token xong request lên Ruby API kèm theo token.

0 0 15