Tag Apple Store Submission

Tìm kiếm bài viết trong Tag Apple Store Submission

- vừa được xem lúc

Tip: ghi chú 1 số thông tin cần chuẩn bị trước khi release ứng dụng lên apple store và google play

Bài viết này với mục đich ghi chú lại 1 số lưu ý cần xem và chuẩn bị trước khi muốn release ứng dụng lên ** Apple store** hay Googe play. Chuẩn bị:.

0 0 11