Tag appointment

Tìm kiếm bài viết trong Tag appointment

- vừa được xem lúc

Xây dựng mô hình học máy phân loại email chứa lịch hẹn

Hôm nay, mình sẽ giới thiệu về các bước xây dựng một mô hình học máy với mục đích phân loại email chứa lịch hẹn. Nội dung trong bài viết dựa trên những bước mình đã tiến hành thực tế khi xây dựng mô hình.

0 0 28