Tag Aspect ratio

Tìm kiếm bài viết trong Tag Aspect ratio

- vừa được xem lúc

Tìm hiểu Aspect Ratio trong CSS

Introduction: What Is Aspect Ratio. . Hãy xem xét hình sau. Điều đó cho thấy tỉ lệ giữa táo và nho là 4 : 3.

0 0 44

- vừa được xem lúc

Một vài thủ thuật CSS mà chính Frontend có thể còn chưa biết (Phần 30)

. Hello xin chào mọi người, mình đã trở lại và tiếp tục với phần 30 của series về Một vài thủ thuật CSS mà chính Frontend có thể còn chưa biết. Bắt đầu thôi nào.

0 0 40