Tag asyncData

Tìm kiếm bài viết trong Tag asyncData

- vừa được xem lúc

asyncData và fetch trong Nuxt JS khác nhau như nào?

Mở đầu. Khi làm việc với NuxtJS chắc hẳn chúng ta đều sẽ nghe thấy đâu đó hai khái niệm này là fetch và asyncData. Vậy hai phương thức này nó giống nhau và khác nhau như nào? Khi nào nên sử dụng từng phương thức cho phù hợp. .

0 0 42