Tag Azure Bot Service

Tìm kiếm bài viết trong Tag Azure Bot Service

- vừa được xem lúc

Tìm hiểu cơ bản về QnA Maker

QnA Maker là dịch vụ lưu trữ ngôn ngữ tự nhiên trên nền tảng đám mây (do microsoft cung cấp ). Không chỉ đơn thuần là lưu trữ, QnA Maker còn có thể thu thập nội dung, cách thức câu hỏi từng người dùng để phân tích và đưa ra gợi ý hay chọn câu trả lời phù hợp khi có nhiều câu trả lời trên cùng 1 nội

0 0 15