Tag Camera Android

Tìm kiếm bài viết trong Tag Camera Android

- vừa được xem lúc

Cơ bản về CameraX

Hôm nay mình sẽ viết một bài về CameraX của Android Jetpack. Về cơ bản thì CameraX là một thư viện của bộ Jetpack nó giúp việc xây dựng một app về camera trở nên dễ dàng hơn, nó rút gọn code hơn so với thư viện trước đó và còn có thêm các extension cho phép thêm các hiệu ứng trên các dòng thiết bị c

0 0 27