Tag cloudbuild

Tìm kiếm bài viết trong Tag cloudbuild

- vừa được xem lúc

CI/CD với Cloud Build

Một trong những điều mình thích nhất ở Cloud Providers là chỉ cần khai báo 1 vài dòng lệnh còn lại mình không phải care . Cloud Build - the serverless CI/CD product of Google Cloud là một trong những thứ hay ho nhất.

0 0 16