Tag codet

Tìm kiếm bài viết trong Tag codet

- vừa được xem lúc

Tính nhẩm đổi màu RGB ra Hexadecimal và ngược lại

Tính nhẩm đổi màu RGB ra Hexadecimal và ngược lại. Mình có một anh bạn người Pháp tên là Aurelien, anh này có một biệt tài đó là convert được màu RGB sang mã Hex chỉ bằng cách tính nhẩm.

0 0 14