Tag constraint sql

Tìm kiếm bài viết trong Tag constraint sql

- vừa được xem lúc

Ràng buộc (Constraint) trong SQL

Bài viết này mình sẽ chia sẽ một số kiến thức về cách định nghĩa ràng buộc trong MS SQL Server. Constraint là những quy tắc được áp dụng trên các cột dữ liệu, trên bảng.

0 0 24