Tag CoreData

Tìm kiếm bài viết trong Tag CoreData

- vừa được xem lúc

Core data trong iOS

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ viết về Core data trong iOS, mình viết những cái cơ bản nhất mà những bạn mới bắt đầu học iOS cũng nắm được cơ bản. Chúng ta nghĩ đến sử dụng core data khi mà muốn lưu dữ liệu vào local máy, mà không cần phải call API.

0 0 26