Tag dlib

Tìm kiếm bài viết trong Tag dlib

- vừa được xem lúc

Thêm dlib vào project Xcode

dlib là một thư viện được viết bằng C++ về machine learning được sử dụng trong rất nhiều ứng dụng liên quan đến xử lý hình ảnh. Nó được sử dụng trong nhiều ứng dụng liên quan đến computer vision và machine learning, nó có thể được sử dụng để phát hiện các điểm trên khuôn mặt như mắt, mũi, môi, v.

0 0 18