Tag eclipse

Tìm kiếm bài viết trong Tag eclipse

- vừa được xem lúc

Làm sao để thêm Eclipse vào menu và mục yêu thích trên Ubuntu

Eclipse là một phần mềm dạng portable, tức là chỉ cần tải về giải nén ra là có thể sử dụng. Tuy nhiên, như vậy thì chúng ta không thể khởi động Eclipse từ menu hay từ thanh favorites trong Ubuntu.

0 0 6