Tag EditorConfig

Tìm kiếm bài viết trong Tag EditorConfig

- vừa được xem lúc

Là lập trình viên, bạn đã từng nghe nói đến .editorconfig?

Hôm kia tình cờ lân la lên thư viện PaperCSS trên GitHub, mình phát hiện ra project của họ có sử dụng file .editorconfig. Tò mò vì chả biết đó là gì, mình bắt đầu tìm hiểu thử và thực sự bất ngờ về công dụng của nó. Và tìm hiểu .

0 0 35