Tag font

Tìm kiếm bài viết trong Tag font

- vừa được xem lúc

2 cách tốt nhất để tuỳ chỉnh phông chữ trong Android

Mỗi ứng dụng, theo một cách nào đó, khác với những ứng dụng khác. Các nhà thiết kế sản phẩm có thể đạt được điều đó bằng cách tạo các view tùy chỉnh, tận dụng các micro-animations, vẽ các illustrations tuyệt đẹp, v.

0 0 20