Tag freelancer

Tìm kiếm bài viết trong Tag freelancer

- vừa được xem lúc

IT Freelancer - Những quan điểm cá nhân mình rút ra sau 1 năm làm lập trình freelance

Helu mọi người, nhìn tới nhìn lui thì sắp hết năm rồi, thời gian qua nhanh như chó chạy ngoài đồng, hết năm này cũng là thời điểm kỉ niệm 1 năm mình bước chân vào "nghề" lập trình freelance. Kiểu kỳ này crazy vler ấy vừa làm công ty, vừa làm freelance, vừa làm đồ án tốt nghiệp, còn học nốt 3 môn :v

0 0 2