Tag GET and POST

Tìm kiếm bài viết trong Tag GET and POST

- vừa được xem lúc

GET / POST và một số thứ cần biết

Bạn có thể là một web developer lâu năm hoặc mới vào nghề, nhưng tôi tin rằng bạn sẽ không cảm thấy hứng thú khi đọc đến RESTful API methods: GET và POST. Vì sao ư, đơn giản thì là vì nó đơn giản chỉ là GET và POST, làm gì còn gì nữa đúng không? Well, thì về cơ bản nó là như thế, nhưng liệu bạn còn

0 0 9