Tag git cơ bản

Tìm kiếm bài viết trong Tag git cơ bản

- vừa được xem lúc

Kiến thức quan trọng về Git

Trong blog này, chúng ta sẽ bắt đầu từ những khái niệm cơ bản của Git, hiểu rõ về cách Git hoạt động và tại sao nó lại trở thành một công cụ ưa thích của đông đảo nhà phát triển trên toàn thế giới. Từ

0 0 3

- vừa được xem lúc

Các câu lệnh Git cơ bản - Git for Tester

Git là một hệ thống quản lý phiên bản phân tán (distributed version control) mã nguồn mở và miễn phí, được thiết kế để xử lý mọi thứ từ các dự án nhỏ đến dự án rất lớn nhanh chóng và hiệu quả. 1.

0 0 4

- vừa được xem lúc

[Phần 1]Thực hành - Tổng quan về Git và những câu lệnh cơ bản

Xin chào mọi người, chúc mọi người một ngày làm việc vui vẻ. và phần 2: https://viblo.

0 0 13