Tag gitm

Tìm kiếm bài viết trong Tag gitm

- vừa được xem lúc

Một commit cho 2 branches - Cherrypick

Một commit cho 2 branches - Cherrypick. Hôm nay mình gặp phải một trường hợp cần apply cùng một thay đổi cho cả 2 branches khác nhau trong project.

0 0 2