- vừa được xem lúc

Hướng dẫn học HTML 2024 - 02 - Phần 01

0 0 3

Người đăng: ZendVN - Học Lập Trình Online

👉 Website: www.zendvn.com
👉 Học lập trình offline ở Hồ Chí Minh: https://zendvn.com/hoc-lap-trinh-offline
👉 Học lập trình 1 kèm 1: https://zendvn.com/1kem1
👉 Ủng hộ kênh qua Momo: 0383308983
👉 Liên hệ tư vấn qua Zalo: 0383308983

00:00 Cách mở thư mục trên VS Code
01:05 Tạo trang web đầu tiên
04:51 HTML Elements
14:13 Cấu trúc tài tiệu
18:52 Các thẻ tiêu đề
25:24 Ghi chú trong HTML
28:00 Thẻ đoạn văn
32:59 Thẻ liên kết

Bình luận

Bài viết tương tự

- vừa được xem lúc

EaglePips Bot V1.0 - Copy lệnh từ EaglePips.Com

EAGLE PIPS BOT V1.0 - Copy lệnh từ Mr.K - http://eaglepips.com Chính thức hoạt động vào ngày 1-8-2019.

0 0 79

- vừa được xem lúc

Lập trình PHP - Bài tập Upload file + Highslide

Source: https://github.com/khoaphp/php-gallery-highslide. Khóa học lập trình PHP & MySQL tại Khoa Phạm: https://khoapham.vn/lap-trinh-php.

0 0 54

- vừa được xem lúc

LẬP TRÌNH PHP THEO MÔ HÌNH MVC [BUỔI 1]

Hướng dẫn từng bước set up một project PHP theo mô hình MVC. Bạn có thể sử dụng source này để tiết kiệm thời gian set up cho project của mình.

0 0 49

- vừa được xem lúc

LẬP TRÌNH PHP THEO MÔ HÌNH MVC [BUỔI 2] - CONTROLLERS

Hướng dẫn từng bước set up một project PHP theo mô hình MVC. Bạn có thể sử dụng source này để tiết kiệm thời gian set up cho project của mình.

0 0 69

- vừa được xem lúc

Live code: Angular 8 + NodeJS + MongoDB

Khoá học Angular tại Khoa Phạm: . https://khoapham.vn/khoa-hoc-lap-trinh-angular.html

0 0 51

- vừa được xem lúc

Live code: Angular 8 + NodeJS + MongoDB - [Buổi 2]

Khoá học Angular tại Khoa Phạm: . https://khoapham.vn/khoa-hoc-lap-trinh-angular.html

0 0 55