Tag kỹ năng mềm

Tìm kiếm bài viết trong Tag kỹ năng mềm

- vừa được xem lúc

BACCM - SỰ RA ĐỜI CỦA NGHỀ BA

I. LỜI MỞ ĐẦU.

0 0 20

- vừa được xem lúc

Kĩ năng đàm phán - nguyên tắc và kinh nghiệm

Đàm phán là một kỹ năng rất cần thiết trong mọi hoàn cảnh, mọi khía cạnh cuộc sống. Dù có nhận ra hay không, thì bạn đã và sẽ còn thực hiện đàm phán khắp mọi nơi mọi lúc, ở những mức độ khác nhau: mặc cả khi mua hàng, thảo luận để thống nhất deadline và scope của task, nài nỉ xin bố mẹ cho phép đi c

0 0 111