Tag lap trinh vien php

Tìm kiếm bài viết trong Tag lap trinh vien php

- vừa được xem lúc

Những câu hỏi phỏng vấn PHP thường gặp - DDTCMT

OOP là gì . Ý nghĩa protected, public, private, static, self . Cơ chế hoạt động của API . Các thành phần của 1 API .

0 0 32

- vừa được xem lúc

[PHP] The Structure of PHP (P2)

Trong bài này, chúng ta tiếp tục cùng nhau tìm hiểu về cấu trúc tổng quát của ngôn ngữ PHP nhé. Trong thực tế, đôi khi ta cần output ra khá nhiều nội dung text, và nếu dùng nhiều lệnh echo (hoặc print

0 0 26

- vừa được xem lúc

[PHP] The Structure of PHP (P1)

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu những kiến thức nền tảng quan trọng của PHP, nó không quá khó nhưng bạn đọc nên tìm hiểu thật cẩn thận, qua đó dễ dàng tiếp cận những kiến thức sâu hơn nhé. Có 2 cách để bạn có thể add thêm comment vào code PHP của mình.

0 0 20

- vừa được xem lúc

Thiết lập môi trường phát triển PHP với Docker

Trong hướng dẫn này, tôi sẽ trình bày cách thiết lập môi trường phát triển PHP, cách thiết lập với Docker. Dưới đây là một vài cách mọi người đã dùng để cài đặt môi trường phát triển PHP của họ trong những năm qua.

0 0 146

- vừa được xem lúc

Hiểu hơn về abstract với Interfaces trong PHP

. The Abstract Class. Abstract class là 1 class có ít nhất 1 abstract method. 1 abstract method là 1 method được khai báo nhưng không được implemented trong code. Class kế thừa abstract class này cần phải định nghĩa method đó.

0 0 106