Tag LaTeX

Tìm kiếm bài viết trong Tag LaTeX

- vừa được xem lúc

Latex cơ bản - Bài 1: Làm quen với Latex và Overleaf

Chắc hẳn chúng ta đã từng ít nhất một lần căn chỉnh ảnh công thức cắt ra từ bài báo từng milimet khi ghép vào bài báo cáo hay slide trình bày để chúng không trở nên kệch cỡm quá đáng, hay tốn thời gia

0 0 9

- vừa được xem lúc

Latex cơ bản - Bài 2: Gõ văn bản trên Latex

Chắc hẳn chúng ta đã từng ít nhất một lần căn chỉnh ảnh công thức cắt ra từ bài báo từng milimet khi ghép vào bài báo cáo hay slide trình bày để chúng không trở nên kệch cỡm quá đáng, hay tốn thời gia

0 0 10

- vừa được xem lúc

Latex cơ bản - Bài 3: Công thức toán học với Latex

Chắc hẳn chúng ta đã từng ít nhất một lần căn chỉnh ảnh công thức cắt ra từ bài báo từng milimet khi ghép vào bài báo cáo hay slide trình bày để chúng không trở nên kệch cỡm quá đáng, hay tốn thời gia

0 0 11

- vừa được xem lúc

Latex cơ bản - Bài 4: Hình ảnh và bảng biểu trong Latex

Chắc hẳn chúng ta đã từng ít nhất một lần căn chỉnh ảnh công thức cắt ra từ bài báo từng milimet khi ghép vào bài báo cáo hay slide trình bày để chúng không trở nên kệch cỡm quá đáng, hay tốn thời gia

0 0 10

- vừa được xem lúc

Latex cơ bản - Bài 5: Trích dẫn trong Latex

Chắc hẳn chúng ta đã từng ít nhất một lần căn chỉnh ảnh công thức cắt ra từ bài báo từng milimet khi ghép vào bài báo cáo hay slide trình bày để chúng không trở nên kệch cỡm quá đáng, hay tốn thời gia

0 0 9

- vừa được xem lúc

Latex cơ bản - Bài 6: Tạo slide với Latex

Chắc hẳn chúng ta đã từng ít nhất một lần căn chỉnh ảnh công thức cắt ra từ bài báo từng milimet khi ghép vào bài báo cáo hay slide trình bày để chúng không trở nên kệch cỡm quá đáng, hay tốn thời gia

0 0 9

- vừa được xem lúc

Sử Dụng LaTex Soạn Thảo Công Thức Toán Học

1. Căn bản công thức toán học. . Có 2 loại công thức toán học: "trong dòng" và "riêng biệt".

0 0 21

- vừa được xem lúc

Sử Dụng LaTex Trình Bày Và Soạn Thảo Văn Bản

1. Font chữ và kích thước font chữ. Font chữ:. .

0 0 32