Tag LaTeX

Tìm kiếm bài viết trong Tag LaTeX

- vừa được xem lúc

Sử Dụng LaTex Soạn Thảo Công Thức Toán Học

1. Căn bản công thức toán học. . Có 2 loại công thức toán học: "trong dòng" và "riêng biệt".

0 0 3

- vừa được xem lúc

Sử Dụng LaTex Trình Bày Và Soạn Thảo Văn Bản

1. Font chữ và kích thước font chữ. Font chữ:. .

0 0 16