Tag Linux OS

Tìm kiếm bài viết trong Tag Linux OS

- vừa được xem lúc

Inode trong Hệ thống tệp Linux

Mở đầu. Khi tìm hiểu về hệ thống tệp Linux, ta không thể nào bỏ qua được khái niệm inode.

0 0 43