Tag mathb

Tìm kiếm bài viết trong Tag mathb

- vừa được xem lúc

Bài toán xếp hình

Bài toán xếp hình. Tựa đề đầy đủ là "Bài toán xếp hình lên lá bài", mình đặt tiêu đề nửa vời vậy chỉ nhằm mục đích clickbait thôi :)).

0 0 18