Tag Mô hình Scrum

Tìm kiếm bài viết trong Tag Mô hình Scrum

- vừa được xem lúc

Đặc điểm của một Scrum Master tuyệt vời

. Trong một nhóm Scrum, Scrum Master chịu trách nhiệm việc team hiểu và vận hành một cách tốt nhất. Để thực hiện được điều đó, nhóm Scrum cần tuân thủ theo đúng lý thuyết, thực hành cũng như các quy tắc của Scrum.

0 0 23

- vừa được xem lúc

Có phải sản phẩm chỉ release vào cuối Sprint ở trong Scrum

Tổng quan. Như chúng ta đã biết, Scrum là một framework đơn giản nhưng đủ để phân phối một sản phẩm phức tạp.

0 0 22