Tag mobile ux

Tìm kiếm bài viết trong Tag mobile ux

- vừa được xem lúc

Mobile UX Design Principles

. Là một mobile developer, bạn muốn phát triển một ứng dụng với rất nhiều các tính năng. Tuy nhiên,với một chiếc điện thoại nhỏ xinh, để có thể bố trí và thể hiện đầy đủ các tính năng mà không gây khó chịu đối với người sử dụng thì chúng ta cần phải chú ý đến một số nguyên tắc xây dựng ứng dụng để đ

0 0 50