Tag MPNowPlayingInfoCenter

Tìm kiếm bài viết trong Tag MPNowPlayingInfoCenter

- vừa được xem lúc

MPNowPlayingInfoCenter - Điều khiển trình phát nhạc ở màn hình Lock

Khi bạn làm một ứng dụng nghe nhạc, chắc chắn bạn đâu muốn lúc nào cũng mở ứng dụng nghe nhạc ở ngay màn hình chính đâu. Đôi lúc bạn sẽ muốn khoá điện thoại chỉ để nghe nhạc, nhưng bạn vẫn muốn điều khiển được trình nghe nhạc như nghe bản nhạc tiếp theo, bản nhạc trước hoặc một chút thông tin ... .

0 0 15