Tag murphy law

Tìm kiếm bài viết trong Tag murphy law

- vừa được xem lúc

Ứng dụng định luật Murphy trong Công nghệ thông tin

Định luật Murphy hay được gọi là định luật bánh bơ được phát biểu: "Bất cứ thứ gì đó có thể sai, nó sẽ xảy ra" (tiếng Anh: Anything that can go wrong, will go wrong.).

0 0 18