Tag nguyenhopquang

Tìm kiếm bài viết trong Tag nguyenhopquang

- vừa được xem lúc

Checklist những điều cần làm khi pentest ứng dụng web

Hi mọi người, trong quá trình làm pentest thì hầu như ai cũng có những danh sách, đề mục mà mình sẽ theo đó để kiểm tra theo pentest checklist đó. Nếu bạn là một người mới bắt đầu thì bạn có thể làm theo danh sách này của mình cho tới khi bạn tự xây cho mình m

0 0 45