Tag opinionb

Tìm kiếm bài viết trong Tag opinionb

- vừa được xem lúc

Bàn về Problem Solving Skill

Bàn về Problem Solving Skill. Hôm nay tình cờ lọt vào một cái động tào lao, bắt gặp một anh bạn nào đó, có lẽ là mới đi phỏng vấn một vị trí senior dev nào đó, rồi đăng lên cái dòng này:.

0 0 12