Tag opinionspeed

Tìm kiếm bài viết trong Tag opinionspeed

- vừa được xem lúc

Speed listening

Speed listening. Đã bao giờ bạn tránh né việc nghe các bài TED talk hoặc meetup trên Youtube, hoặc không thể kiên trì tham gia các khóa học trên các trang như Coursera, mặc dù biết rõ là nó rất hay và

0 0 11