Tag phpdebug

Tìm kiếm bài viết trong Tag phpdebug

- vừa được xem lúc

Fix lỗi xdebug ver 3.0.1 không hoạt động trên ubuntu

Khi làm việc với code php chúng ta thường sử dụng xdebug để debug code nhưng vào 1 ngày đẹp trời tự dưng sau 1 loạt update của hệ thống chúng ta không thể sử dụng được xdebug nữa, điều đó làm cho hiệu quả công việc kém đi khi phải dùng var_dum() hoặc echo để debug. Đầu tiên chúng ta thay đổi file ph

0 0 15