Tag Prettier

Tìm kiếm bài viết trong Tag Prettier

- vừa được xem lúc

[Series] Setup Source Template for Vue 3 - Phần 3

Giới thiệu. Chào tất cả các bạn, phần 2 mình đã hướng dẫn các bạn setup về vue-router, pinia, vitest.

0 0 2

- vừa được xem lúc

Cấu hình eslint airbnb, prettier cho dự next.js sử dụng typescript

Chào mọi, mình đã quay lại đây. Hôm nay mình sẽ đem đến một chủ đề linter cụ thể cấu hình eslint cho dự án next.

0 0 159