Tag Proguard

Tìm kiếm bài viết trong Tag Proguard

- vừa được xem lúc

Giảm tối đa kích thước của một ứng dụng Android khi phát hành với công cụ R8

Tối ưu hóa app size với R8. .

0 0 13

- vừa được xem lúc

Tìm hiểu Proguard trong Android

1. Proguard là gì . Cụ thể nó giúp ứng dụng của chúng ta:. .

0 0 86