Tag qrcode

Tìm kiếm bài viết trong Tag qrcode

- vừa được xem lúc

Làm chức năng đăng nhập bằng QR Code giống Zalo

Mở đầu. . Một chức năng khá tiện cho các trường hợp quên mật khẩu nhưng vẫn còn session trên điện thoại. .

0 0 8

- vừa được xem lúc

[NodeJs] Tạo QR Code trong nodeJs với qrcode

Tạo mã QR Code trong nodejs với qrcode. QR Code là gì. Tạo QR code với qrcode. Cài đặt thư viện qrcode.

0 0 13