Tag Quản lý thời gian

Tìm kiếm bài viết trong Tag Quản lý thời gian

- vừa được xem lúc

Quản Lý Thời Gian Hiệu Quả

Có lẽ mọi người chúng ta đã nghe quá nhiều về đề tài quản lý thời gian, quản lý công việc sao cho hiệu quả tuy nhiên mình dám chắc chỉ khoảng 50% áp dụng nó vào công việc hàng ngày của mình. Ngày trước công việc của mình hàng ngày là nhận 1 task từ sếp => hoàn thành => nhận task khác.

0 0 8