Tag Rails routes

Tìm kiếm bài viết trong Tag Rails routes

- vừa được xem lúc

Rails routes - các tính năng ít được biết đến

Routes là một phần cơ bản của Rails, vì nếu không có chúng, bạn sẽ không thể điều hướng trong ứng dụng. Mặc dù tất cả các nhà phát triển Rails đều ít hoặc nhiều quen với các tuyến DSL, một số tính năng ít được biết đến hơn làm cho cấu hình định tuyến trở nên linh hoạt hơn.

0 0 10