Tag randomkhi

Tìm kiếm bài viết trong Tag randomkhi

Khi user ngoan cố...

Khi user ngoan cố... . Chuyện hiển thị thông báo lỗi lên UI để cảnh báo cho user về một vấn đề nào đó trong quá trình sử dụng là chuyện thường như cơm bữa đối với nghề làm frontend.

0 0 0

Khi những con số biết lừa

Khi những con số biết lừa. Đây là một câu trả lời cho câu hỏi Đâu là những kĩ năng toán học cơ bản nhất mà mọi người nên biết?.

0 0 0