Tag react memo

Tìm kiếm bài viết trong Tag react memo

- vừa được xem lúc

Tối ưu hóa hiệu năng ứng dụng React nâng cao.

React rất là nhanh. Mình thực sự thấy nó rất nhanh. Đó là điều làm cho React thực sự tuyệt vời. Hôm nay chúng ta sẽ thấy 2 công nghệ hữu dụng nhất được React cung cấp sẽ giải quyết những vấn đề về hiệu năng như thế nào.

0 0 35

- vừa được xem lúc

React Memo và useMemo

Từ phiên bản react 16.6 facebook giới thiệu lazy, memo, contexType. Công dụng thì các cụ có thể tham khảo link này. React Memo.

0 0 34