Tag ReactJ

Tìm kiếm bài viết trong Tag ReactJ

- vừa được xem lúc

Testing ứng dụng reactjs với Jest và report bằng coverage

Nội dung:. Trong quy trình phát triển phần mềm thì testing luôn nằm trong đó và chiếm hữu vai trò vô cùng quan trọng không kém gì các giai đoạn khác.

0 0 124

- vừa được xem lúc

Next Image một feature, một nâng cấp tuyệt vời version nextjs 10

NextJS đã cho ra mắt version 10 cách đây 2 tháng với hơn 20 fearture nâng cấp đáng giá. Chúng ta có thể kể ra những features nổi bật như. . Next/Image: với khẳ năng render image cho các kích thước màn hình tương ứng.

0 0 33