Tag recognize identity card

Tìm kiếm bài viết trong Tag recognize identity card

- vừa được xem lúc

Trích xuất thông tin từ chứng minh thư

1. Lời mở đầu. Gần đây chắc hẳn các bạn đã nghe nhiều tới các khái niệm như định danh điện tử, Ekyc,... Nếu như trước đây, khách hàng muốn mở tài khoản ngân hàng, mở thẻ ATM... sẽ phải đến trực tiếp quầy giao dịch để thực hiện các thủ tục đăng kí, xác minh thông tin, thì giờ đây các thao tác này đều

0 0 224