Tag ripgrep

Tìm kiếm bài viết trong Tag ripgrep

- vừa được xem lúc

Helm, Ripgrep và Emacs dùng... helm-ag

Helm, Ripgrep và Emacs dùng... helm-ag. Có một thủ thuật khá là tiện dụng khi dùng helm trong Emacs đó là lệnh helm-resume giúp khôi phục lại lệnh đã chạy trước đó, lệnh này đặc biệt hữu dụng khi đang

0 0 23